6 chyb při prodeji nemovitosti, kterých se vyvarovat (4. až 6. chyba)


 

  1. chyba: Vaši nemovitost prodává několik realitních kanceláří, každá ale s jinou cenou a za jiných podmínek

Vžijte se do role kupujícího, který uvidí Vaši nemovitost inzerovanou pokaždé s jinou cenou, lišící se o desítky, někdy i stovky tisíc korun. I jednotlivé popisy a prezentace stejné nemovitosti se většinou liší. Jako potenciální zájemce, určitě nebudete mít k takto nabízené nemovitosti důvěru, protože si nemůžete být jisti, jaké informace vlastně platí. Někteří zájemci pak využijí situace, obvolají všechny realitní kanceláře nabízející Vaši nemovitost a vyberou tu, která Vás dokáže „stlačit“ na nejnižší cenu. Realitní kanceláře mají podobné možnosti, inzerují podobnými medii, disponují databázemi klientů. Stejně tak jako deset aut neujede stejnou vzdálenost rychleji než jedno, ani deset realitních kanceláří neprodá Vaši nemovitost rychleji a za více než jedna kvalitní.  Většinou to bývá v případě realitních kanceláří právě naopak.

 

  1. chyba: Nezkušenost při vyjednávání

Jakmile nemovitost nabídnete, začnou telefonovat nejprve makléři se svými nabídkami. Poté budou následovat zájemci se spoustou otázek. Kromě telefonů vás čeká jednání se zájemci a sjednávání prohlídek. Zde je dobré se obrnit trpělivostí, protože z 10 zájemců, kteří si dohodnou termín a hodinu, přijde zpravidla tak sedm. Jeden bude spekulant, nabízející směšně nízkou cenu, tři se přijdou „jen“ podívat a dva budou mít zájem, ale banka jim nepůjčí peníze. Nakonec vám zbyde pouze jeden solventní zájemce.

Když se vám podaří najít vážného zájemce, začne vyjednávání. Jen zřídkakdy zájemce akceptuje vámi stanovenou cenu, a proto bude zkoušet pomocí různých metod a v případě zkušeného vyjdednavače i psychologických triků, jak snížit cenu co možná nejníže. Pokud nemáte s vyjednáváním příliš zkušeností, může se stát, že přistoupíte na velmi nevýhodnou nabídku.

 

  1. chyba: Podcenění právního servisu

Velmi častou chybou při snaze ušetřit pár tisícovek korun za právníka je smlouva stažená z internetu. Je ale třeba položit si pár otázek. Ochrání mě taková smlouva dostatečně? Co se stane, když máme podepsanou smlouvu, ale kupujícímu banka neschválí úvěr? Co když kupující od podepsané smlouvy odstoupí? V jakém okamžiku přechází vlastnické právo na kupujícího? Mám využít advokátní či bankovní úschovu?

Nejrychlejším způsobem, jak přijít při prodeji nemovitosti o peníze, je podepsat nekvalitně zpracovanou kupní smlouvu. Častou chybou takovýchto smluv bývá i neúplné identifikaci nemovitosti a katastr tak nemusí váš návrh na vklad přijmout a lhůta pro převod se pak může nepříjemně prodloužit. Dále je dobré si uvědomit, že zákon chrání kupující před tzv. skrytými vadami nemovitosti. Pokud má tedy např. od vašeho domu zatéká, je dobré to ve smlouvě zmínit.  V opačném případě může kupující i po několika letech žádat finanční odškodné či ve výjimečných případech odstoupit od kupní smlouvy a získat své peníze nazpět, pokud se prokáže, že šlo o skrytou vadu. Pro prodávajícího je tedy vždy nejbezpečnější, pokud může do smlouvy formulovat stav nemovitosti tak, jak tato stojí a leží“. Cílem dobré kupní smlouvy je zabezpečit celou transakci, aby proběhla bez problémů a hladce.